Top van de Rots van Gibraltar met uitzicht op de Spaanse kust (Shutterstock)

 • ANWB-leden krijgen korting op diverse verzekeringen. Zorg dat u goed verzekerd op reis gaat. Op www.anwb.nl vindt u een overzicht van de verzekeringen die u kunt afsluiten.

Annuleringsverzekering

 • Het is altijd mogelijk dat uw reis door onverwachte persoonlijke omstandigheden op het laatste moment niet kan doorgaan. Bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of overlijden van uzelf of iemand van uw naaste familie. Maar ook ontslag, het toegewezen krijgen van een huurhuis of een scheiding zijn geldige redenen om uw reis te annuleren.
 • Door het afsluiten van een annuleringsverzekering, kunt u zich indekken tegen dergelijke calamiteiten en kan de reissom geheel of gedeeltelijk teruggevorderd worden. Ook als tijdens uw vakantie door ziekte of overlijden van iemand van uw naaste familie u naar huis terug moet keren, kunt u op basis van uw annuleringsverzekering een deel van de reissom terugvorderen.
 • Afhankelijk van de hoogte van uw reissom en of u meerdere malen op vakantie gaat, kunt u kiezen voor een kortlopende of een doorlopende annuleringsverzekering. Voor een kortlopende annuleringsverzekering betaalt u gemiddeld 5% van de reissom, voor een doorlopende verzekering betaalt u een vast bedrag per jaar.

Autoverzekering

 • De Autoverzekering van de ANWB regelt betrouwbare hulp en goede service. U kunt 24 uur per dag, zeven dagen per week de ANWB Alarmcentrale bellen in het geval van schade of een ongeval. Op de groene kaart behorende bij uw verzekering vindt u alle landen waar de verzekering van kracht is.

Caravanverzekering

 • De Caravanverzekering is ook voor de vouwwagen, stacaravan of aanhangwagen. U kunt rekenen op:
 • Tijdelijke vervangende caravan bij schade of diefstal.
 • Hulp via de ANWB Alarmcentrale.

Rechtsbijstandverzekering

 • Als u in het buitenland bijvoorbeeld door een ongeval in de problemen komt, kan een rechtsbijstandsverzekering van groot belang zijn. Deze is gewoonlijk ook buiten Europa van kracht, al is werelddekking niet vanzelfsprekend. Controleer daarom altijd voor vertrek de polisvoorwaarden.
 • Ook als op uw reisbestemming niet alles blijkt te zijn zoals afgesproken (bouwherrie, vuil, bouwvalligheid, ongedierte, overboeking naar een mindere accommodatie) is het vaak moeilijk om uw gelijk te halen.
 • Om uw eventuele rechten niet te verliezen moet u er dan op letten dat u:
  • Direct klaagt bij de hostess, eigenaar of verhuurder. Is die niet aanwezig, klaag dan telefonisch of per fax bij de reisorganisatie in Nederland.
  • Bewijs verzamelt. Denk aan foto's en videobeelden.
  • Binnen één maand na terugkomst een schriftelijke klacht indient bij de reisorganisatie.

Reisverzekering

 • De dekking van uw zorg- en ongevallenverzekering en autoverzekering is in het buitenland beperkt of vervalt zelfs. Repatriëringskosten komen bijna altijd voor eigen rekening. Diefstal of verlies van uw bagage onderweg valt niet onder uw inboedelverzekering. Ook activiteiten zoals wintersport, bergbeklimmen of bungeejumpen zijn niet standaard meeverzekerd.
 • Vaak hebt u een reisverzekering nodig om dergelijke risico's te ondervangen. Voor een (aanvullende) reisverzekering kunt u bij de ANWB terecht.
 • Een reisverzekering dekt onvoorziene uitgaven tijdens uw vakantie.
 • In de polis staat aangegeven in welke gevallen de verzekering uitbetaalt.
 • Controleer voor u op reis gaat of u bijzondere situaties onder de dekking wilt laten vallen, zoals wintersport of andere gevaarlijke sporten.
 • Zorg dat de polis geldt voor het land van uw vakantiebestemming. Belangrijk hierbij is om te controleren welke landen onder de Europadekking van uw polis vallen. Doorgaans vallen de Afrikaanse landen rond de Middellandse Zee ook onder de Europadekking.
 • Neem een kopie van de polisvoorwaarden mee op reis en kijk vooral naar bepalingen die vermelden hoe u moet handelen om schade te voorkomen. Zorg ook dat u uw polisnummer en het nummer van de Alarmcentrale bij de hand hebt zodat u snel contact op kunt nemen.

Zorgverzekering in het buitenland

 • Als u tijdelijk in het buitenland verblijft, bent u op basis van de Zorgverzekeringswet verzekerd voor medisch noodzakelijke zorg. De zorg wordt vergoed tot maximaal het in Nederland geldende of gebruikelijke tarief. De zorgaanbieder zal een betalingsgarantie van uw zorgverzekeraar verlangen of u moet de nota voorschieten. Hebt u een naturapolis en gaat u naar een buitenlandse zorgaanbieder waarmee uw zorgverzekeraar geen contract heeft, dan bestaat de kans dat u een deel zelf moet betalen. Dit geldt niet voor spoedeisende hulp en als u een restitutiepolis hebt.
 • De basisverzekering dekt niet alle medische kosten in het buitenland en slechts tot maximaal het Nederlandse prijspeil. De kosten voor medische zorg zijn zelfs in een aantal Europese landen hoger dan in Nederland. In landen als de VS en Canada zijn de medische kosten zelfs vele malen hoger dan in Nederland. Daarom is het verstandig ook medische kosten mee te verzekeren in de reisverzekering. De reisverzekering is ook belangrijk in verband met kosten voor repatriëring en ambulancevluchten per helikopter.
 • In landen binnen de Europese Unie en een aantal andere landen (Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland en Australië), kunt u ook gebruikmaken van de Europese Zorgverzekeringskaart oftewel de European Health Insurance Card (EHIC). Hiermee hebt u recht op zorg conform de ter plaatse geldende regels. Deze variëren van land tot land.
 • Of u bij de administratieve afhandeling van de verleende hulp het best gebruik kunt maken van de zorgpas van uw zorgverzekeraar of van de EHIC verschilt per land en zorgverlener. Hetzelfde geldt voor de vraag of u de rekening zelf moet voorschieten. Vergoeding met de EHIC is over het algemeen voordelig als de vergoedingen in het land waar u verblijft uitgebreider of hoger zijn dan in Nederland. Het is nadelig als de vergoedingen daar beperkter of lager zijn dan in Nederland. U kunt de EHIC gratis aanvragen bij uw zorgverzekeraar en in veel gevallen ook via www.ehic.nl.
 • Nederland heeft een verdrag met een aantal landen die buiten de Europese Unie vallen, waaronder Marokko en Turkije. Voor deze zogenaamde verdragslanden geldt dat u bij uw zorgverzekeraar een verklaring kunt vragen waarin staat dat u in Nederland verzekerd bent. U hebt daarmee recht op noodzakelijke medische zorg.
 • Voor meer informatie zie www.cvz.nl en voor een overzicht 'Zorgverzekeringen en buitenland' zie www.ehic.nl.


TerugHoofdstuk toevoegen
Totaal aantal pagina's: 0